Uppdraget

Svenska Elnätsupproret vill att regeringen skall värna om Sverige som en fortsatt framstående industrination att leva, verka och bo i. Detta genom att skapa förutsättningar för att bibehålla de konkurrensfördelar Sverige så väl behöver för att hävda sig på den internationella marknaden. Polcirkeln går rakt igenom Sverige, som även har vatten som ett naturligt handelshinder mot våra exportländer. Detta måste kompenseras med andra fördelar och kostnaden för el är en sådan. Priset för nät och överföring är en stor del av kostnaden och måste vara baserat på verkliga kostnader, och INTE som nu, utgöra vinstmaskin åt nätbolagsägarna.

Vi vill även se en ändring i systemet för den märkliga prisområdesindelningen, som nu isolerat diskriminerar elkunderna i Sydsverige.

Elskatten, som är fiskal och därmed inte motiverad, går rakt in i statskassan och bör tas bort. 

Miljömässigt har Sverige EU´s renaste energiproduktion, och den logiska lösningen borde vara att locka hit den elintensiva industrin från våra grannländers smutsiga elproduktion.

MISSION
Med fokus på den icke konkurrensutsatta kostnadsdelen i elfakturan såsom för nät och överföring, samt på statens sätt att belasta med skatter och avgifter, skall Elnätsupproret verka för den Svenska elkundens bästa.

VISION
Att totala elkostnaden  skall vara så tilltalande att vår industri även fortsättningsvis vill och kan utvecklas och växa i Sverige. Även så att utlänsk industri finner anledning att investera i Sverige. Att våra medborgare skall ha en dräglig totalkostnad för el. 

MÅL
Europas minst miljöpåverkande elproduktion, och för brukaren den lägsta kostnaden, inklusive nät, avgifter och skatt.