Uppdraget

Svenska Elnätsupproret vill att regeringen skall värna om Sverige som en fortsatt framstående nation att leva, verka och bo i. Detta genom att skapa förutsättningar för att bibehålla de konkurrensfördelar Sverige så väl behöver för att hävda sig på den internationella marknaden. Polcirkeln går rakt igenom Sverige, som även har vatten som ett naturligt handelshinder mot våra exportländer. Detta måste kompenseras med andra fördelar och kostnaden för el är en sådan. Därför måste priset för nät och överföring vara baserat på verkliga kostnader, och INTE som nu, utgöra vinstmaskin åt nätbolagsägarna.
Vi vill även se en ändring i systemet för den märkliga prisområdesindelningen, som nu isolerat diskriminerar elkunderna i Sydsverige. 

Miljömässigt har Sverige EU´s renaste energiproduktion. Att låta el- och nätbolag ta bort konkurrensfördelen för elintensiv industri i Sverige, är att göra miljön en björntjänst. Industrin söker då nya konkurrensmöjligheter vilket oftast är att finnas närmare kunden. Om företagen flyttar från Sverige kommer dess produktion att bli försörjd med el från betydligt mer miljöpåverkande elproduktion. Den logiska lösningen borde vara att göra tvärt om, locka hit den elintensiva industrin från den smutsiga elproduktionen.

MISSION
Med fokus på den icke konkurrensutsatta delen i elfakturan såsom nät och överföringskostnader, samt på statens sätt att belasta med skatter och avgifter för el, skall Elnätsupproret verka för den Svenska elkundens bästa.

VISION
Att totala elkostnaden  skall vara så tilltalande att vår industri även fortsättningsvis vill utvecklas och växa i Sverige. Även så att utlänsk industri finner anledning att investera i Sverige. Att våra medborgare skall ha en dräglig totalkostnad för el. 

MÅL
Europas minst miljöpåverkande produktion och distribution av el, till för brukaren lägsta kostnad inklusive nät, avgifter och skatt.