Uppdraget

Svenska Elnätsupproret vill att regeringen skall värna om Sverige som en fortsatt framstående nation att leva, verka och bo i. Detta genom att skapa förutsättningar för att bibehålla de konkurrensfördelar Sverige så väl behöver för att hävda sig på den internationella marknaden. Sverige bor granne med Polcirkeln och har vatten som ett naturligt handelshinder mot våra exportländer. Detta måste kompenseras med andra fördelar och kostnaden för el är en sådan. Därför måste priset för nät och överföring vara baserat på verkliga kostnader, och INTE som nu, utgöra vinstmaskin åt nätbolagsägarna.
Vi vill även se en ändring i systemet för den märkliga prisområdesindelningen, som nu isolerat diskriminerar elkunderna i Sydsverige. 

Miljömässigt har Sverige näst efter Norge den renaste energiproduktionen i världen. Att låta el- och nätbolag ta bort konkurrensfördelen för elintensiv industri i Sverige, är att göra miljön en björntjänst. Industrin söker då nya överlevnadsmöjligheter vilket är att finnas närmare kunden, oftast söder ut. Denna kommer då att bli beroende av betydligt mer miljöpåverkande elproduktion. Den bästa lösningen är att göra tvärt om, locka hit den elintensiva industrin från den smutsiga elproduktionen.

MISSION
Med fokus på den icke konkurrensutsatta delen i elfakturan såsom nät och överföringskostnader, samt på statens sätt att belasta med skatter och avgifter för el, skall Elnätsupproret verka för kundens bästa.

VISION
En fungerande Nordisk elmarknad, där varje land tar ansvar för sin nettoförsörjning och där all investering i gemensam infrastruktur bekostas solidariskt av medlemsländerna. Inte som nu, där medborgare inom mikroprisområden (typ SE4) bekostar utbyggnaden av nätet, som i första hand gagnar elproducenter i området och brukare i de länder som påkallar vår och för dem billiga el.

MÅL
Samma kostnad för el i hela Sverige, inklusive nät, avgifter och skatt. Bortsett från elintensiv industri har kunder i Södra Sverige ca 55% högre elskatt än vad kunder norr om Dalälven har. Vi vill helt enkelt värna om förutsättningar för Svensk industri att fortsatt kunna stanna, utvecklas och växa i Sverige, samt att våra medborgare i allmänhet skall ha en dräglig elkostnad.