Uppdraget

Med mandat från Business Gnosjöregionens Näringsliv (BGR), att driva elkostnadsfrågan i förekommande forum (se brev), kämpar Svenska Elnätsupproret för att få politik och myndigheter att värna om Sverige som fortsatt framstående industrination, även att leva, verka och bo i. Detta genom att slå vakt om de konkurrensfördelar Sverige så väl behöver för att kunna hävda sig på den internationella marknaden. Miljömässigt har Sverige EU´s renaste elproduktion och med en konkurrensmässigt fördelaktig totalkostnad för denna, borde man även kunna locka till sig våra grannländers elintensiva industri.

MISSION
Med fokus på den icke konkurrensutsatta kostnadsdelen i elfakturan såsom för nät och överföring, samt på statens sätt att belasta med skatter och avgifter, skall Elnätsupproret verka för den Svenska elkundens bästa.

VISION
Att totala elkostnaden skall vara så tilltalande att vår industri även fortsättningsvis vill och kan utvecklas i Sverige. Även så att utlänsk industri finner anledning att investera i Sverige. Att våra medborgare skall ha en dräglig totalkostnad för el. 

MÅL
Europas minst miljöpåverkande elproduktion, och för brukaren den lägsta kostnaden för el, inklusive nät, avgifter och skatt.