Support

Genom  Gnosjöregionens Näringslivsbälte, som representerar en omsättning om ca 80 mdr/år, har vi regionens förtroende att driva frågan vidare. För mer information läs  brev.

Vi har även fått många supporters från när och fjärran som på olika sätt vill stödja vårt ideella arbete. Några ställer upp med värdefull kunskap och fakta, en del med tjänster. Exempelvis har Toxic Interactive hjälpt oss med denna webbsida.
Andra ger ekonomiskt bidrag för att täcka resekostnader, etc.

Vi vill rikta ett stort tack till alla, som på olika sätt visar/visat sitt stöd för vår verksamhet!

Vill du bidra till fortsättningen? 
Hör av dig för en diskussion om ett konsultationsuppdrag i frågan, alternativt sätt in ett frivilligt belopp till bankgiro 5674-1275 (Administreras av Acema Invest).

Märk ditt bidrag med "Elnätsupproret".

Tack på förhand!