Svenska Elnätsupproret

VI KÄMPAR FÖR SVERIGES BÄSTA

Error parsing XSLT file: \xslt\umbTopNavigation.xslt

Svenska Elnätsupproret

Svenska Elnätsupproret skall inte förväxlas med organisationen "Elupproret" som förvisso också kämpar för konsumentens bästa, men inte inom samma område!

Elnätsupproret fokuserar på den icke konkurrensutsatta delen i elfakturan såsom nät och överföringskostnader, samt statens sätt att belasta konsumenten med skatter och avgifter för el.

Det är bara den lilla delen på fakturan, som härleds till själva elkostnaden och som konsumenten normalt kan påverka. Lite förenklat kan man säga att den totala elkostnaden består av 3 delar; 1/3 nättariffer, 1/3 skatter och 1/3 el. Tar vi tariffkostnaden, så kan man även dela upp den i 3 delar; 1/3 till att driva verksamheten, 1/3 till investeringar och 1/3 till ägarna, och det senare tycker vi är omotiverat högt.

Gemensamt för de tre stora elnätsföretagen Eon, Ellevio och Vattenfall, är att de är ca 30% dyrare för nät och överföring, än de flesta mindre, lokala och företrädelsevis kommunala bolagen.

I elpriset finns dock delar som inte påverkas av tillgång och efterfrågan på el. Dels kostnaden för elcertifikat, och dels för utsläppsrätter, som alla handlare är kvoterade att ha med för att finansiera den s.k. "gröna" elen. Dels de sk kapacitetsavgifterna, som uppstår i gränssnitten SE1/SE2/SE3/SE4, där SE4 ALLTID har de högsta kostnaderna.

Certifikaten utfärdas av "grönelsproducenten" för varje 1000 kWh som produceras och måste köpas av elhandlaren. Priset styrs av tillgång och efterfrågan och elhandlaren MÅSTE ha med 17,9% av dessa i sitt pris.
För närvarande påverkar detta elpriset med ca 3-5 öre/kWh.

Utsläppsrätterna har ett liknande förfarande, men här måste de som producerar "skitig" el såsom olja och kolkondens (som utgör ca 2% av vår totala elförsörjning) lägga kostnaden för dessa på elpriset. Olja och kolkondens är redan de dyraste alternativen och eftersom vi har marginalprissättning på el hamnar kostnaden för utsläppsrätter uppe på det redan dyra alternativet och priset på all el går upp.

Paradoxalt är det samma ägare till den skitiga elproduktionen, som till det mesta av övrig produktion. Denna prishöjande effekt gör att INGEN av elproducenter vill ta bort den! 

Kapacitetsavgifterna, eller mer bekant "flaskhalsavgifterna" uppstår när våra grannländer påkallar vår, för dem billiga el, se separat flik för detta. 

Även om elen vore GRATIS, har en villa i SE4 med 20 A säkring och 20 000 kWh i förbrukning/år, en kostnad för nät, överföring, elskatt och moms på drygt 16.000 kr = ca 90 öre/kWh.
Till detta skall sedan läggas förhandlat eller löpande elpris plus moms.