Historiska avgöranden

Sverige ligger geografiskt i en avkrok och i kallt klimat. Dessutom har vi vatten runt landet och som utgör ett naturligt handelshinder. Riklig tillgång till ren och billig el var historiskt en viktig faktor, som bidrog till att Sverige blev en framstående industrination. Från att elkostnaden var en ickefråga har en rad politiska beslut ställt till det för oss:

1988 Påbörjades den s.k. energiomställningen. Senare konsekvensutredningar flaggar tydligt risken för utflyttning och/eller nedläggningar av elintensiv industri, och att skogsindustrin skulle behöva bidrag 2020.

1995 Gick Sverige med i EU, som öppnade upp för fri rörlighet av varor och tjänster.

1996 Avregleras elmarknaden och kostnaden för nätdelen skall därefter särredovisas via separata bolag.

2006 Dansk Energi anmäler Sverige till EU, och menar att vi utövar handelshinder på vår el.

2008 "Nätmyndigheten" som tidigare var en underavdelning till STEM, omvandlas till självständig myndighet och blev Energimarknadsinspektionen (Ei). Denna med uppdrag att vara konsumentens röst mot nätmonopolet.

2010 Sverige fälls i EU-domstolen och måste sedan leverera tillgänglig el till högstbjudande, viket oftast är grannland.

2011 Beslutar Tyskland att påskynda utfasningen av sin kärnkraft, som då ger ca 110 TWh/år. Elprisområden införs i Sverige med syftet att skapa incitament till energieffektiviseringar, och ökad elproduktion i bristområden.

2021 Brist på el i våra grannländer förorsakar skenande priser i södra Sverige. Vi importerar högstbudat pris!

2022 Staten beslutar ge bidrag till elkonsumenter med förbrukning från 700 kWh per månad för dec, jan, februari. Oavsett elpris, är bidragstaket satt till 2000 kr per månad för konsumenter med förbrukning över 2000 kWh/månad.