Resultat

Som ett resultat av Elnätsupprorets arbeten, stiftas vårvintern 2011 ett Energimarknadsråd som består av representanter från alla större industri- och konsumentorgansiationer. Detta råd skall ge Energimarknadsinspektionen uppslag och idéer till förbättringar för kunden.

- Vi är upphov till ett antal utredningar som annars saknats i sammanhangen.
- Vi är naturlig remissinstans i förekommande elmarknadsfrågor.
- Vi är representerade i SKGS och i IKEM. Här diskuteras löpande förekommande elmarknadsfrågor, som sedan på olika sätt lobbas mot myndighet och/eller politiken.

Efter påtryckningar och all uppmärksamhet härom, blev Elnätsupproret i augusti 2016 kallade till Miljö- & Energidepartementet för att diskutera uppkommen situation. För att ge yttermera tyngd till detta möte, bjöd vi med oss representanter från IKEM, SPIF, SKGS, Villaägarna, Jernkontoret, samt professor emeritus Stefan Yard vid Lunds Universitet. Var och en framförde sina synpunkter och gemensam ståndpunkt är att priset för nät och överföring skall vara relaterat till verkliga kostnader, och INTE utgöra vinstmaskin åt nätbolagsägarna. Enhetens representanter var idel öra.

Våra aktiviteter har fått god hjälp från media, inte minst av ett antal inslag på SVT rapport under hösten/vintern 2016, som resulterade i att Energiminister Ibrahim Baylan öppet erkänner att regelverket och intäktsramarna är alldeles för generöst tilltagna.
Ett jättekliv i rätt riktning!

Detta renderade i att Ei fick ett regeringsuppdrag, att se över regelverket och komma med förslag till förbättringar. Förslagen presenterades i oktober 2017 och vi har sedan dess haft kontinuerliga möten med såväl Ei som med regeringskansliets Energienhet. Vi har även haft möten direkt med Energiminister Ibrahim Baylan. Enligt uppgift har samtliga parti lämnat bifall till kommande ändringar i ellagen och författningen, vilket förväntas ske i augusti 2018, för att gälla från och med regleringsperioden 2020 - 2024.

Faktiska utfallet från ändringen blev officiell i början av dec 2019, då Eon m.fl. aviserade prissänkning fr.o.m. 2020-01-01. För en normalvilla med 20A säkring och en förbrukning på 20 000 kWh/år, gör detta 2 400Kr/år i lägre kostnader. 
Utfallet för effektabonnemang blir individuellt beroende på hur uttagsprofilen ser ut. Som exempel gorde vi en analys på ett mindre företag med en förbrukning på ca 1,5 GWh/år och där blev besparingen 120 000 kr/år. 

Således har vi lyckats få upp medvetandet om orättfärdigheterna, även inom politiken och därmed uppnått önskat och mätbart resultat!

Mission Complete!