Elområden

Sverige producerar ca 150 TWh/år, och nettoexporterar (export - import) ca 10% av total produktion. 

Landet 
är sedan lång tid tillbaka indelat i 2 olika elområden. Norr om Dalälven har kunderna lägre elskatt än de som finns söder om samma älv. Detta för att man anser att Norland kräver mer uppvärmning samt att dess industri behöver denna konkurrensfördel. Se Ekonomifakta här

2011-11-01 införde SVK ytterligare s.k. elområdesindelningar, återigen på uppdrag från politiken. Anledningen var att Danmark anmält Sverige för att utgöra handelshinder då Sverige inte har kapacitet att leverera el i samma utsträckning som danskarna vill när de har vindstilla. De vill inte heller starta sin dyra fosileldade produktion. 

SVK gjorde det lätt för sig och delade in Sverige i 4:a områden där södra Sverige, som har längst avstånd till den största elproduktionen och närmast till kontinenten fick ett eget område, SE4. Snittet vid SE3/SE4 utgör därefter den "nya fiktiva landsgränsen" där SvK kunde styra flödena, utan att kontinenten kunde ha synpunkter. 

Politikerna använde sedan argumentet, att det höga priset i södra Sverige (SE4) beror på för dålig överföringskapacitet vid gränssnittet SE3/SE4, att det därför uppstår brist på el i området. Påståendet är en sanning med modifkation då  möjlig överföring i samma gränssnitt uppgår till 6 200 MW, och tillgänglig produktion i SE4 uppgår enl SvK till ca 1 000 MW, vilket ger en teoretisk tillgång på ca 7 200 MW inom området SE4. Förbrukningen inom SE4 har sällan, eller aldrig överstigit denna kapacitet. Enligt SvK är maxförbrukningen en 10-årsvinter ca 5000 MW, vilket betyder att vi har ett överskott på 2200 MW, som säljs till högstbjudande land. Priset smittar sedan av sig och straffar alla elkunder i SE4, och så småningom även SE3.
Du kan se flöden och priser i realtid här.

Efter 7 års förseningar har Sydvästlänken äntligen tagits i drift och i augusti 2021 ökade överföringskapaciteten med ca 800 MW (mot utlovat 1200 MW), och detta till en kostnad på 7,3 miljarder kr. Utbyggnaden sades skulle jämna ut priset mellan SE3 och SE4, vilket förvisso är rätt, men man glömde tillägga att utjämningen INTE var till det lägre priset i SE3. Det var snarare så att den fiktiva "landsgränsen" flyttades vidare till snittet SE2/SE3 vilket i sin tur betyder att SE3 kommer ha samma höga pris som i SE4. 

Enligt SVK har kapacitetsavgifterna t.o.m. 2020 inbringat häpnandsväckande dryga 18 miljarder kr. 2021, som blev ett nytt rekordår, inbringade ytterligare hela 21,5 miljarder, vilket motsvarar kostnaden för 3 st Sydvästlänkar. Totalt ca 40 miljarder är alltså priset Svenska elkonsumenter i SE4 fått/får betala EXTRA för att Svenska elproducenter skall kunna exportera sin el. SvK beräknar få in ytterligare 68 miljarder under kommande period 2022 - 2026.
Notera att SVK redan fått in ca 30 miljarder av dessa 68, fram till och med halvårsskiftet 2022.

På grund av Svenska politiska beslut, och en misslyckad energi- och miljöpolitik inom EU, kommer Sverige förr eller senare att ha kontinentens elpris i hela landet.

Vinnare är såklart: -  Svenska Staten, som drar in enorma summor via Vattenfall och extra momsintäkter på allt som säljs. -  Svenska Kraftnät, som årligen drar in många mdr extra i s.k. flaskhalsintäkter. - Svenska elproducenter i SE4, som åtnjuter grannlandets högre elpris för all el de producerar.  Våra  grannländers Industri och medborgare, som snittar ner sitt annars dyrare elpris.

Förlorare är ALLA elkunder i södra Sverige där kostnaden ökar och konkurrenskraften minskar. Detta med påföljd av utflytt och/eller nedläggningar av elintensiv industri och ökande arbetslöshet som följd.
  
Ett passande citat från Percy Barnevik, dåvarande koncernchef vid ABB:
"Vi har i Sverige billig el, vi har ren el, vi har säker el, vi har kort sagt den elförsörjning alla andra länder skulle vilja ha, och vårt huvudsakliga bekymmer är hur vi på kortast möjliga tid skall komma ur denna situation"

Trots vetskap om vilka problem man försätter landet i, fortsätter politikerna oförtrutet nedmonteringen av den Svenska stabila elproduktionen vilken ur miljösynpunkt är den renaste i EU.

Om Sverige skall klä skott för en misslyckad energipolitik och omställning hos våra våra grannländer, är det logiskt och betydligt mer effektivt och billigare att bygga den "gröna" produktionen på plats i respektive land.