Elkostnaden

Lite förenklat kan man säga att den totala elkostnaden består av 3 delar. 1/3 el, 1/3 skatter och 1/3 nät & överföring. Även om elmarknaden kallas avreglerad, är det bara den första 3:e-delen (själva varan el) som påverkas av marknadskrafter, och som konsumenten själv kan välja leverantör till. Priset på el styrs av tillgång och efterfrågan. Nivån sätts vid lunchtid dagen innan förbrukningen sker, och detta av Nordpool Spot. Se systempriset i realtid här

Till spotpriset läggs sedan ett påslag för administration, elcertifikat och utsläppsrätter. Alla elhandlare är nämligen ålagda att kvoterat lägga på kostnaden för elcertifikat och utsläppsrätter för att finansiera merkostnaden för den s.k. "gröna" elen, vilket betyder att du alltid betalar extra för denna, antingen du vill eller ej. 

Certifikaten utfärdas av "grönelsproducenten", ett för varje 1000 kWh som produceras. Detta MÅSTE elhandlaren sedan köpa. Priset på certifikaten styrs av tillgång och efterfrågan och elhandlaren är i sin tur TVINGAD att ta ut merkostnaden i priset till dig. 

Utsläppsrätterna har ett liknande förfarande, men här MÅSTE de som producerar "skitig" el, köpa rätten. Olja och kolkondens står för knappt 2 % av vår totala elproduktion och är det dyraste produktionsalternativet.

Kärnkraft ger en stabil och jämn försörjning, vind/sol är mer oberäknelig och kräver något som kan reglera variationerna, och här kommer vattenkraften mycket väl till pass. Vår fossilberoende elproduktion används idag endast vid extremfall, när något annat faller ifrån. Produktionsmixen gör att Sverige har den renaste elproduktionen i EU.

Du behöver således inte gå på argumentet om att köpa s.k. "grön el" till högre pris, som en del handlare erbjuder. Detta argument är bara ett fult sätt att spela på folks "miljösamvete" och för att tjäna lite extra. 

Elhandlaren har även till uppgift att ta ut eventuella kapacitetsavgifter ("flaskhalsavgifter"), som sätts vid gränssnitten SE1/SE2/SE3/SE4, och där SE4 p.g.a. gräns mot grannland ALDRIG åtnjuter den lägsta kostnaden. Se separat flik för detta. 

De två senare 3:e-delarna, kostnaden för nät/överföring och skatter, påverkas av politiska beslut och är således inte förhandlingsbara.
Vi anser dock att dessa delar är omotiverat höga och direkt skadliga för Sverige varför vi vill se kraftfulla ändringar.

Även om elen vore GRATIS, har en villa i SE4 med 20 A säkring och 20 000 kWh i förbrukning/år en kostnad för nät, överföring, elskatt och moms på drygt 16.000 kr = ca 1 kr/kWh.

Detta tycker vi rimmar dåligt, och i nätbolagens resultaträkningar kan vi nu se vad kostnaden för nät och överföring tar vägen. Ca 1/3 går till driften, 1/3 går till underhåll och sista 3:e delen hamnar i ägarnas fickor. Läs deras officiella bokslut här: Eon    Ellevio   Vattenfall