Elkostnaden

Kärnkraft ger en stabil och jämn försörjning. Vind/sol är mer oberäkneligt och kräver något som kan reglera variationerna, och här kommer vattenkraften mycket väl till pass. 
Produktionsmixen gör att Sverige har den renaste elproduktionen i EU.

Vår fossilberoende elproduktion används idag endast vid extremfall, exempelvis när något annat faller ifrån.

Lite förenklat kan man säga att den totala elkostnaden består av 3 delar. En liten del är varan el, en del är skatter och en större del är nät & överföring. Även om elmarknaden kallas avreglerad, är det bara den första 3:e delen (själva varan el) som påverkas av marknadskrafter, och som konsumenten själv kan välja leverantör till. Priset styrs av tillgång och efterfrågan. Nivån sätts vid lunchtid dagen innan förbrukningen sker, och detta av Nordpool Spot. Se systempriset i realtid här

Till spotpriset läggs sedan ett påslag för administration, elcertifikat och utsläppsrätter. Alla elhandlare är nämligen ålagda att kvoterat lägga på kostnaden för elcertifikat och utsläppsrätter för att finansiera merkostnaden för den s.k. "gröna" elen, vilket betyder att du alltid betalar extra för denna, antingen du vill eller ej. 

Certifikaten utfärdas av "grönelsproducenten", ett för varje 1000 kWh som produceras. Detta MÅSTE elhandlaren sedan köpa. Priset på certifikaten styrs av tillgång och efterfrågan och elhandlaren är i sin tur TVINGAD att ta ut merkostnaden i priset till dig.
Du behöver således inte gå på argumentet om att köpa s.k. "grön el" till högre pris, som en del handlare erbjuder. Detta argument är bara ett fult sätt att spela på folks "miljösamvete" och för att tjäna lite extra.  

Utsläppsrätterna har ett liknande förfarande, men här MÅSTE de som producerar "skitig" el, köpa rätten. Olja och kolkondens står för knappt 2 % av vår totala elproduktion och är det dyraste produktionsalternativet.

Elhandlaren har även till uppgift att ta ut eventuella kapacitetsavgifter ("flaskhalsavgifter"), som sätts vid gränssnitten SE1/SE2/SE3/SE4, och där SE4 p.g.a. gräns mot grannland ALDRIG åtnjuter den lägsta kostnaden. Se separat flik för detta. 

Nätbolagens resultaträkningar visar vad kostnaden för nät och överföring tar vägen. Ca 1/3 går till driften, 1/3 går till underhåll och sista 3:e delen hamnar i ägarnas fickor. Läs deras officiella bokslut här: Eon    Ellevio   Vattenfall Att just Ellevio har sämre resultat grundar sig på en alldeles för hög köpeskilling när de köpte nätdelen av Fortum. 

Elskatten är en fiskal skatt som går rakt in i statskassan och är således inte motiverad.
Denna borde tas bort!

Kostnaden för nät/överföring och skatter, påverkas av politiska beslut och är således inte förhandlingsbara, och det är här vi försöker påverka politik och myndigheter att se till Sveriges bästa.